Přehled plateb

Přehled plateb za startovné a ubytování, čtěte prosím instrukce uvnitř dokumentu.