Trochu jiné otázky jsme položili předsedovi ČSOS, Radanu Kamenickému

Kdy jsi běžel na Kosti poprvé?

O jarních prázdninách 1975, kouzelné soustředění tehdejšího zárodku TSM (společně Hradec Králové a Jičín), spali jsme v ubytovně, kde byla taková zima, že když nám Petr Weber kázal mapovou teorii, byl u toho zachumlán ve spacáku :-).

Jakou bys zvolil přípravu na domácí vrchol sezóny, pokud bys byl elitním běžcem?

Kromě fyzického naladění bych asi vzal starší mapy a snažil se co nejvíce „promyslet“ a „pročíst“ skalní oblasti.

Kdo se stane mistrem v kategorii H50?

On se nestane mistrem, jen vítězem veteraniády, ale - pokud se neztratí - tak věřím Pavlu Dikošovi - atleticky na to má, a umí ve skalách.