Uvodní informace

Úvodní informace

Centrum semifinále i finále bude na louce u osady Mlýnice v katastru obce Olešnice.

V pátek 28. září si odběhnete semifinále, v sobotu 29. září proběhne velké finále.

 

 

Ředitelem je Milan Novotný, hlavním rozhodčím Petr Vítek (R1) a hlavním kartografem Petr Uher.

Staviteli tratí budou bratři Zakouřilové (Tomáš (R2) a Vašek)

Prostor závodů je vymezen obcemi Skokovy, Srbsko, Podkost, Libošovice, Vyskeř, Skalany, Skokovy.

Popis terénu: Terén členitá morfologie, smíšený les, pískovcové skály.

Všechny mistrovské kategorie  poběží na mapě s měřítkem  1 : 15 000

Termín přihlášek je do 9. září 2012

Důstojné zakončení celé akce bude v sobotu večer 29. září na závěrečném banketu

v turnovském kulturním domě.

Základní informace jsou uvedeny v Prováděcích předpisech přehledu soutěží sekce OB pro rok 2012.

V neděli  bude možné se zúčastnit veřejného závodu ve sprintu, který bude pořádat SOK Turnov.