12.3. trénink venku u školy 17-18 hod

19.3. tělocvična 18-19 hod

26.3. první trénink s mapou, sraz u klubovny, 17-18:30 hod