Zatímco jsme v sobotu 10.11. zakončili sezónu, Vesli zakončil život svobodného mládence.