12.9. 2012

K dnešním dni je příjem přihlášek  uzavřen. Důvodem je naplnění limitu stanoveného CHKO Český ráj.

Entries are closed. The reason is  the limit fulfillment  given by  the  PLA Český ráj.

Následující závodníci nemají dle naší kontroly právo startu. Jmenovaní byli přeřazeni do kategorií T5 a T7

Seznam příhlášených mimo systém OB Haná/List of entries send by e-mail

.....................................................................................................................................................................................................................

Sdělení sekce OB 15/2012

Sdělení sekce OB 16/2012


Seznam závodníků s právem startu na MČR na klasické trati (závodníci, kteří mají méně
než 10 započtených závodů v Rankingu k 31.  8. 2012, nejsou do 200. místa, 
ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 200. závodník):
JANSA	Jiří		CHT8402
HABÁN	Ivo		VLI7707
LACIGA Radek		PGP8202
ŽEMLÍK Pavel		TZL7135
PALÁT	Petr		ABM7415

JURAČKOVÁ Jana	LPU8653
BETKOVÁ Štěpánka	PVP8750
TICHOVSKÁ Martina	PGP8658
VOZDOVÁ Klára	ASU8964
NOVOTNÁ Petra	PHK6651

 

 

Aktualizováno (Středa, 12 Září 2012 14:21)